Dostawa kurierem gratis od 299 zł

Reklamacje i zwroty

 Reklamacja

1 Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

2 W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową należy zgłosić ten fakt np. poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres : Sweet Village, ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek

3 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie jak nawięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady.

4 W przypadku gdy do ustosunkowania się Usługodawcy do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o przesłanie reklamowanego Produktu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) i wypełnionym formularzem reklamacji (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu na adres: Sweet Village , ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego montażu dostarczenie byłoby utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.

5 Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi drogą mailową nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi jest równoznaczne z jej uznaniem.

6 W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy ( np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej paczki.

7 Sprzedawca ponosi koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego (zwrot niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na wskazane przez Klienta konto bankowe).

8 Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeśli wada Produktu jest nieistotna.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

2 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób np. droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przez wysłanie wypełnionego formularza zwrotu (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu),na adres: Sweet Village Agnieszka , ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek.

3 W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy zawartej na odległość z zachowaniem powyższego terminu,  umowę uważa się za niezawartą.

4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi mailem ( na adres podany w zamówieniu)  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w punkcie 8.2

5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

6 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7 Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy wraz z dowodem sprzedaży (paragon lub faktura) oraz informacją o numerze konta ( jeśli Klient chce by zwrot nastąpił przelewem), na jaki należy przelać zwracane pieniądze.

8 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).

9 Zwroty Produktów mogą być dokonywane za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej oraz osobiście na adres: Sweet Village Agnieszka - ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek. Jednoczenie informujemy,że Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11 Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego sweetvillage.pl

Informacje dla Klienta

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sweetvillage.pl prowadzony jest przez Agnieszkę - prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sweet Village Agnieszka - (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9482323113, REGON 147060040, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pełna treść Regulaminu zakupów w sklepie sweetvillage.pl dostępna na stronie sklepu: https://sweetvillage.pl/regulamin

ZWROT – Prawo odstąpienia od umowy

8.1Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.8.2 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób np. droga mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przez wysłanie wypełnionego formularza zwrotu (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu),na adres: Sweet Village Agnieszka , ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek. 8.3 W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy zawartej na odległość z zachowaniem powyższego terminu,  umowę uważa się za niezawartą. 8.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi mailem ( na adres podany w zamówieniu)  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w punkcie 8.28.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). 8.6 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  8.7 Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy wraz z dowodem sprzedaży (paragon lub faktura) oraz informacją o numerze konta ( jeśli Klient chce by zwrot nastąpił przelewem), na jaki należy przelać zwracane pieniądze.8.8 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).8.9 Zwroty Produktów mogą być dokonywane za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej oraz osobiście na adres: Sweet Village Agnieszka - ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek. Jednoczenie informujemy,że Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.8.10 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 8.11 Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

FORMULARZ ZWROTU

 1. – Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*).............................................................................................................................

  …........................................................................................................................................

 2. –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 3. –    Imię i nazwisko Klienta:

 4. –    Adres Klienta:

 5. –    Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  …........................................................................................................................................

 6. –    Data:

 7. Numer konta bankowego do zwrotu należności (jeśli dotyczy):

  …........................................................................................................................................

 8. (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Informacje dotyczące dokonywania realizacji zwrotu i reklamacji znajdą Państwo również na stronie sklepu: sweetvillage.pl w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu internetowego sweetvillage.pl

Informacje dla Klienta

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sweetvillage.pl prowadzony jest przez Agnieszkę - prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sweet Village Agnieszka - (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9482323113, REGON 147060040, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pełna treść Regulaminu zakupów w sklepie sweetvillage.pl dostępna na stronie sklepu: https://sweetvillage.pl/regulamin

REKLAMACJA

6. 1 Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów 6.2 W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową należy zgłosić ten fakt np. poprzez e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Sweet Village, ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek.6.3 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie jak nawięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady. 6.4 W przypadku gdy do ustosunkowania się Usługodawcy do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o przesłanie reklamowanego Produktu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) i wypełnionym formularzem reklamacji (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu na adres: Sweet Village , ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego montażu dostarczenie byłoby utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.6.5 Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi drogą mailową nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi jest równoznaczne z jej uznaniem.6.6 W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy ( np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej paczki. 6.7 Sprzedawca ponosi koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego (zwrot niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na wskazane przez Klienta konto bankowe).6.8 Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeśli wada Produktu jest nieistotna.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

1.Reklamacja dotyczy produktu (proszę podać dokładną nazwę produktu):

…......................................................................................................................................

2. Data zawarcia umowy(*)/odbioru produktu(*):

3. Powód reklamacji:

.........................................................................................................................................

4. Wybór sposobu realizacji reklamacji (należy zaznaczyć odpowiednią pozycję znakiem 'x'):

- nieodpłatna zamiana na pełnowartościowy produkt …...

- zwrot całej należności za zamówienie na wskazany numer konta …...

- zwrot części należności w wysokości …..…....... …...

5. Imię i nazwisko Klienta:

6. Adres Klienta:

7. Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…........................................................................................................................................

8. Data:

9. Numer konta bankowego do zwrotu należności (jeśli dotyczy):

…........................................................................................................................................

10. (*) Niepotrzebne skreślić

 

Informacje dotyczące dokonywania realizacji zwrotu i reklamacji znajdą Państwo również na stronie sklepu: sweetvillage.pl w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE 

 

FacebookInstagramPinterest