+48 600 855 292 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dostawa kurierem gratis od 299 zł

Regulamin

Sklep Internetowy www.sweetvillage.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom na mocy wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy bezwzględnie tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o prawach Konsumenta.
1. Postanowienia ogólne
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną ( usługi elektroniczne)
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
4. Płatności
5. Dostawa
6. Reklamacja
7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
8. Odstąpienie od umowy
9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
10. Ochrona danych osobowych
11. Postanowienia końcowe
 
1. Postanowienia ogólne
1.1.Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady funkcjonowania sklepu, zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży
Usługodawca –Agnieszka Kuna- Dąbrowska będąca wyłącznym właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresemwww.sweetvillage.pl, prowadząca działalność gospodarczą jako firma Sweet Village Agnieszka Kuna-Dąbrowska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9482323113, REGON 147060040, adres poczty elektronicznej:kontakt@sweetvillage.pl, telefon: 600 855 292
Klient (Użytkownik) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zamierza skorzystać z Usługi Elektronicznej
Newsletter – usługa elektorniczna polegająca na dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do wszystkich korzystających z niej Usługobiorców cyklicznych treści zawierającej informację o nowościach, promocjach i Produktach
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.sweetvillage.pl
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (drogą elektroniczną)
Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży
Konto Użytkownika – Usługa Elektorniczna, indywidualnie utworzona podstrona na Portalu dla każdego Użytkownika, w ramach której Klient ma możliwość składać zamówienia i zarządzania własnymi danymi osobowymi
Login – (adres e-mail), niezbędny do posiadania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas Rejestracji
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji podczas uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika
Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu odpowiednich formularzy na Portalu wraz z udzieleniem zgód wymaganych przez Regulamin
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowy sweetvillage.pl zawierające ilość, rodzaj i cenę zamawianych produktów
Usługi elektroniczne – usługi świadczone droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Sweet Village Agnieszka Kuna - Dąbrowska
1.2 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowymwww.sweetvillage.plprowadzony jest przez Agnieszkę Kunę- Dąbrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sweet Village Agnieszka Kuna-Dąbrowska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9482323113, REGON 147060040, adres poczty elektronicznej:kontakt@sweetvillage.pl
1,3.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorstw korzystających ze Sklepu Internetowego ( z wyjątkiem pkt 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców)
1.4. Każdy Klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.sweetvillage.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu i potwierdzeniu zapoznania się z nim.
1.5 Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.sweetvillage.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz zdjęcia i opisy produktów nie są reklamą w rozumieniu prawa a jedynie informacją handlową o wyrobach. Zdjęcia mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego produktów co spowodowane jest różnicami w wyświetlaniu Produktów na różnych monitorach komputerów.
1.6 Ceny produktów widoczne na stronie www.sweetvillage.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w polskich złotych (PLN) i nie zawierają kosztów przesyłki. Wszystkie Produktydostępne w sklepie są oryginalne, nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną ( Usługi Elektorniczne)
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne;
2. 1 Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Rejestracja" oraz aktywacji konta przez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany na podany w procesie rejestracji adres e-mail. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie: Imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy, nr telefonu, w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo niezbędne będzie podanie NIP-u oraz nazwy firmy.
2. 2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówień rozpoczyna się w momencie dodania do koszyka produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu kolejnych czynności tj.: wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy, kliknięciu przycisku : „Przejdź do składania zamówienia", wpisaniu adresy dostawy, imienia, nazwiska, nr telefonu ( w przypadku Klienta niebędącego konsumentem również nr NIP i nazwy firmy) oraz kliknięcia przycisku „ Kontynuuj zamówienie". Do tego momentu Klient może modyfikować ilość produktów, dodawać odejmować je, zmieniać formy i sposoby dostawy. Po kliknięciu przycisku „ Potwierdź zakup" zamówienie zostało złożone i nie może zostać zmodyfikowane przez Klienta.
2.3 Newsletter – korzystanie z usługi następuje po podaniu w specjalnych polu na stronie adresu e-mail , kliknięciu przycisku „ zapisz się" a następnie kliknięciu w link potwierdzający zgodę zapisania do Newslettera, który zostanie przesłany automatycznie na e-mail podany w polu Newslettera. Usługa świadczona jest nieodpłatnie na czas nieokreślony, w każdym momencie Klient ma prawo wypisać z listy subskrybentów poprzez kliknięcie w specjalny link, umieszczony każdorazowo z wiadomości e-mail Newslettera.
2.4 Aby system Usługodawcy działał poprawnie niezbędny jest po stronie Klienta dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu. W przypadku komputera - niezbędne jest wykorzystywanie przeglądarek przykładowo - Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
2.5 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Usługobiorca może składać np. :
- pisemnie na adres: Sweet Village, ul. Króka 7, 05-180 Pomiechówek
- mailowo – na adreskontakt@sweetvillage.pl
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
3.1 Zamówienia składane są za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie sweetvillage.pl (aby dokonać zamówienia należy przejść przez trzy kroki zamówienia postępując zgodnie z wyświetlanymi się komunikatami) lub bezpośrednio w siedzibie firmy - ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek (płatność na miejscu wyłącznie gotówką)
3.2. Zamówienie trafia do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
3.3 Sklep SweetVillage.pl może odmówić realizacji zamówienie jeśli: - dane w formularzu są niepełne lub błędne - w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienie nie zostanie uiszczona należna opłata (liczy się data wpłynięcia kwoty za zamówienie). Wówczas Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia drogą mailową na podany w procesie składania Zamówienia adres, zanim jednak to nastąpi Klient otrzyma 2 dni wcześniej maila z przypomnieniem o złożeniu zamówienia i braku zaksięgowania płatności za zamówienie. - w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienie przesyłka nie zostanie odebrana ( jeśli wybrano opcje dostawy - odbiór osobisty). Wówczas Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia drogą mailową na podany w procesie składania Zamówienia adres.
3.4 W przypadku braku, któregoś z produktów zawartych w złożonym Zamówieniu, Klient jest o tym niezwłocznie informowany drogą mailową i telefonicznie. Klient decyduje wówczas o tym, czy Zamówienie ma być realizowane częściowo, czy anulowane w całości.
3.5 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie na stronach Sklepu treści niniejszego Regulaminu oraz przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zakup wraz z cenami, produktami ich ilościami i sposobem realizacji dostawy i płatności oraz dodatkowo przesłaniem wiadomości e-mail z informacjami o zasadach odstąpienia od umowy, zwrotach, reklamacjach.
3.6 Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.
3.7 Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane,dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
3.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portalu.
3.9 Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
4. Płatności.
4. 1 Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt transportu pokrywa Klient.
4.2 Formy płatności to: - przelew tradycyjny (kwota Zamówienia jest przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas procesu składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia) - karta płatnicza lub przelew on-line za pośrednictwem systemu PayU.pl. - płatność gotówką przy odbiorze osobistym
4.3 System PayU.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem niektórych kart płatniczych oraz płatności online. Szczegóły funkcjonowania systemu na stroniewww.payu.pl
4.4 Termin płatności upływa po 7 dniach kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia ( w przypadku płatności przez system Payu lub za przelewem), w przypadku zamówień za pobraniem – Klient zobowiązany jest do płatności kurierowi w dniu dostarczenia przesyłki.
5. Dostawa
5.1 Przesyłki są dostarczane przeważnie w terminie do 2 dni roboczych od daty wpłynięcia płatności. Każdy z produktów ma określony w karcie produktu termin realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie jednak maksymalny termin realizacji jako 30 dni roboczych od daty wpłynięcia płatności za zamówienie a w przypadku zamówień mebli – termin realizacji jest ustalany każdorazowo indywidualnie do zamówienia.
5.2 Koszt dostawy:
- zamówienia do 299 PLN
kurier (płatność Payu lub przelew) – 15,50 PLN
kurier za pobraniem – 21 PLN
- zamówienia powyżej 299 PLN– bezpłatna dostawa kurierem na terenie całego kraju
5.3 Odbiór osobisty jest bezpłatny. Odbywa się w siedzibie firmy: Sweet Village, ul, Krótka 7, 05-180 Pomiechówek, w godz. 12-16 od pon do pt.
5.4 W przypadku opóźnień w terminie dostawy, Sprzedający niezwłocznie powiadamia Klienta (drogą mailową na podany w procesie składania Zamówienia adres), który ma prawo odstąpienia od zakupu produktów.
6. Reklamacja
6. 1 Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
6.2 W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową należy zgłosić ten fakt np. poprzez e-mail na adres:kontakt@sweetvillage.pl lub listownie na adres: Sweet Village, ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek.
6.3 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie jak nawięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady. W celu przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji Sprzedawca rekomenduje załączyć do reklamacji zdjęcie Produktu podlegającego reklamacji oraz kopię dowodu zakupu (paragon/faktura VAT).
6.4 W przypadku gdy do ustosunkowania się Usługodawcy do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o przesłanie reklamowanego Produktu  na adres: Sweet Village , ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego montażu dostarczenie byłoby utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
6.5 Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi drogą mailową nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi jest równoznaczne z jej uznaniem.
6.6 W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy ( np. uszkodzone opakowanie) Sprzedawca serdecznie prosi o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej paczki.
6.7 Sprzedawca ponosi koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego (zwrot niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na wskazane przez Klienta konto bankowe).
6.8 Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeśli wada Produktu jest nieistotna.
6.9 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

7.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
7.1Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
8. Odstąpienie od umowy
8.1 Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
8.2 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób np. droga mailową na adres kontakt@sweetvillage.pl lub przez wysłanie wypełnionego formularza zwrotu (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu),na adres: Sweet Village Agnieszka Kuna- Dąbrowska, ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek.
8.3 W przypadku gdy Klient odstąpi od umowy zawartej na odległość z zachowaniem powyższego terminu, umowę uważa się za niezawartą.
8.4 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi mailem ( na adres podany w zamówieniu) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w punkcie 8.2
8.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
8.6 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.7 Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Sprzedawca prosi o podanie informacji o numerze konta ( jeśli Klient chce by zwrot nastąpił przelewem), na jaki należy przelać zwracane pieniądze.
8.8 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).
8.9 Zwroty Produktów mogą być dokonywane za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej oraz osobiście na adres: Sweet Village Agnieszka Kuna-Dąbrowska ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek. Jednoczenie informujemy,że Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8.10 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.11 Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
9.Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. Ochrona danych osobowych

10.1 Administrator danych osobowych – Sweet Village Agnieszka Kuna - Dąbrowska

10.2 Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

10.3 Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies" oraz „web beacons" w celu analizowania efektywności Portalu, prawidłowego funkcjonowania Portalu, przystosowywania do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk.

10.4 Usługodawca/Klient m prawo dostępu do treści swoich dancyh oraz ich poprawiania. Żądane w tym zakresie może zostać złożone np. przez e-mail na adres: kontakt@sweetvillage.pl lub pisemnie na adres: Sweet Village, ul. Krótka 7, 05-180 Pomiechówek.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego.

11.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu z ważnych powodów tj zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, dostaw. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu.

11.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od 4.10.2016
Załącznik: Formularz zwrotu i reklamacji
Slideshow - Duży baner

FacebookBlogInstagramPinterest